April 29, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,250 22,320
EUR 25,226 25,528
GBP 32,278 32,796
HKD 2,835 2,892
JPY 205 209
CHF 22,921 23,288
AUD 16,881 17,134
CAD 17,536 17,925
SGD 16,383 16,712
THB 626 652
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document