May 23, 2017


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,650 22,720
EUR 25,339 25,642
GBP 29,140 29,608
HKD 2,873 2,936
JPY 201 205
CHF 23,029 23,492
AUD 16,820 17,073
CAD 16,569 16,936
SGD 16,166 16,458
THB 648 675
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document