May 30, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,380 22,450
EUR 24,764 25,060
GBP 32,356 32,875
HKD 2,846 2,904
JPY 199 202
CHF 22,326 22,685
AUD 15,901 16,139
CAD 16,883 17,257
SGD 16,009 16,331
THB 614 640
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document