June 27, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,300 22,370
EUR 24,512 24,800
GBP 29,737 30,208
HKD 2,841 2,897
JPY 216 220
CHF 22,666 23,071
AUD 16,437 16,681
CAD 16,896 17,267
SGD 16,317 16,575
THB 620 646
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document