September 2, 2014


Mua 36,640,000
Bán 36,680,000
USD 212,300.00
EUR 28,550.00
HKD 3.00
JPY 206.00
AUD 19,926.00
CAD 19,454.00
Number of Visitors
2,219,054
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Q. Viện trưởng: Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document