February 13, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,290 22,360
EUR 24,433 25,377
GBP 31,591 32,944
HKD 2,788 2,919
JPY 186 194
CHF 21,952 22,892
AUD 15,647 16,301
CAD 15,789 16,564
SGD 15,533 16,264
THB 608 650
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document