October 22, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,280 22,350
EUR 24,106 24,394
GBP 26,977 27,410
HKD 2,838 2,896
JPY 212 216
CHF 22,148 22,548
AUD 16,857 17,110
CAD 16,580 16,948
SGD 15,831 16,085
THB 622 648
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document