September 28, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,270 22,340
EUR 24,817 25,114
GBP 28,672 29,132
HKD 2,839 2,896
JPY 219 223
CHF 22,692 23,102
AUD 16,929 17,183
CAD 16,627 16,996
SGD 16,219 16,479
THB 632 658
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document