August 28, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,265 22,335
EUR 25,018 25,318
GBP 29,144 29,612
HKD 2,838 2,895
JPY 219 223
CHF 22,833 23,246
AUD 16,852 17,105
CAD 17,033 17,411
SGD 16,316 16,578
THB 633 659
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document