February 19, 2017


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,750 22,820
EUR 24,073 24,361
GBP 27,969 28,417
HKD 2,894 2,958
JPY 199 203
CHF 22,504 22,956
AUD 17,318 17,578
CAD 17,151 17,531
SGD 15,900 16,187
THB 638 665
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document