January 21, 2017


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,520 22,590
EUR 23,882 24,167
GBP 27,528 27,970
HKD 2,867 2,930
JPY 194 197
CHF 22,135 22,580
AUD 16,853 17,106
CAD 16,681 17,051
SGD 15,625 15,907
THB 625 652
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document