December 7, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,650 22,730
EUR 24,151 24,440
GBP 28,338 28,792
HKD 2,883 2,947
JPY 196 200
CHF 22,189 22,635
AUD 16,695 16,946
CAD 16,819 17,191
SGD 15,754 16,039
THB 624 650
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document