July 25, 2016


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,260 22,330
EUR 24,290 24,581
GBP 28,965 29,430
HKD 2,837 2,894
JPY 207 211
CHF 22,298 22,701
AUD 16,511 16,759
CAD 16,713 17,084
SGD 16,208 16,468
THB 625 651
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document