March 29, 2017


Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,715 22,785
EUR 24,366 24,657
GBP 27,939 28,387
HKD 2,887 2,951
JPY 202 206
CHF 22,607 23,062
AUD 17,238 17,496
CAD 16,766 17,137
SGD 16,098 16,389
THB 647 674
Number of Visitors
Member

Rubber Research Institute of Vietnam
Chairman of Board of Directors :  
President and CEO:   Phan Thành Dũng
Address :   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel :   (08) 3.9326312 - (08) 3.9326313
Fax :   (08) 3.9326314
E-mail :   rriv@rriv.org.vn
Website :   www.rriv.org.vn
Activities
Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật KH-CN các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp cao su thiên nhiên.

< Trở về   
Untitled Document