logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ngày Truyền thống ngành Cao su Việt Nam

Kỷ Niệm 87 năm

Với truyền thống, nội lực, tin tưởng ngành sẽ vượt khó thành công


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2016), được VRG tổ chức trọng thể vào sáng ngày 28/10, tại Công ty CPCS Đồng Phú, TGĐ Trần Ngọc Thuận cho rằng, tình hình hiện nay tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhìn lại truyền thống, nội lực và kinh nghiệm của ngành, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngành CSVN sẽ vững tin vượt khó thành công.

Kỷ Niệm 86 năm

Lễ Kỷ Niệm 85 năm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ