logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2017

Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017


Kế hoạch liên tịch V/v tổ chức Hội diễn: Tiếng hát Công nhân Cao su năm 2017

Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su 2015

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2013

Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ 2011

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ