Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,650 22,730
EUR 24,151 24,440
GBP 28,338 28,792
HKD 2,883 2,947
JPY 196 200
CHF 22,189 22,635
AUD 16,695 16,946
CAD 16,819 17,191
SGD 15,754 16,039
THB 624 650
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,306,841
Untitled Document