Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,650 22,720
EUR 25,339 25,642
GBP 29,140 29,608
HKD 2,873 2,936
JPY 201 205
CHF 23,029 23,492
AUD 16,820 17,073
CAD 16,569 16,936
SGD 16,166 16,458
THB 648 675
Untitled Document Số người đang truy cập : 2

Bạn là người truy cập thứ
3,520,590
Untitled Document