Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,715 22,785
EUR 24,366 24,657
GBP 27,939 28,387
HKD 2,887 2,951
JPY 202 206
CHF 22,607 23,062
AUD 17,238 17,496
CAD 16,766 17,137
SGD 16,098 16,389
THB 647 674
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,440,188
Untitled Document