Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,350 22,420
EUR 24,857 25,155
GBP 32,454 32,974
HKD 2,845 2,902
JPY 201 205
CHF 22,370 22,729
AUD 15,991 16,231
CAD 16,968 17,344
SGD 16,074 16,398
THB 616 642
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,012,867
Untitled Document