Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,280 22,350
EUR 24,106 24,394
GBP 26,977 27,410
HKD 2,838 2,896
JPY 212 216
CHF 22,148 22,548
AUD 16,857 17,110
CAD 16,580 16,948
SGD 15,831 16,085
THB 622 648
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,239,505
Untitled Document