Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,270 22,340
EUR 24,550 24,844
GBP 29,323 29,793
HKD 2,837 2,894
JPY 214 218
CHF 22,557 22,965
AUD 16,460 16,707
CAD 16,952 17,328
SGD 16,382 16,645
THB 623 649
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,066,089
Untitled Document