Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,250 22,320
EUR 25,226 25,528
GBP 32,278 32,796
HKD 2,835 2,892
JPY 205 209
CHF 22,921 23,288
AUD 16,881 17,134
CAD 17,536 17,925
SGD 16,383 16,712
THB 626 652
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
2,970,377
Untitled Document