Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,520 22,590
EUR 23,882 24,167
GBP 27,528 27,970
HKD 2,867 2,930
JPY 194 197
CHF 22,135 22,580
AUD 16,853 17,106
CAD 16,681 17,051
SGD 15,625 15,907
THB 625 652
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,371,561
Untitled Document