Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,265 22,335
EUR 24,849 25,147
GBP 28,716 29,177
HKD 2,838 2,896
JPY 217 221
CHF 22,701 23,111
AUD 16,985 17,240
CAD 16,812 17,184
SGD 16,199 16,459
THB 632 658
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,202,461
Untitled Document