logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Cổ phần hóa

Năm 2017

STT Chủ đề Tải về
1

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam  - Công ty cổ phần

- (24/09/2017)

1.3 MB
2

Dự thảo Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (24/09/2017)

3.4 MB

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ